Słupy telekomunikacyjne – co dalej?

Dotyczy: wymiany słupów telekomunikacyjnych i przebiegu linii na terenie Osiedla Piaski w Trzebini

 

W związku z wnioskami mieszkańców Rada Osiedla Piaski prosi o informację w zakresie, czy planowana jest wymiana sieci telekomunikacyjnej (słupy i przewody) na terenie Osiedla Piaski w Trzebini.

Wiele słupów jest już mocno wyeksploatowanych, a silne wichury mogą spowodować zagrożenie.

Jednocześnie na wniosek mieszkańców ul. Żwirki i Wigury – Rada Osiedla Piaski wnioskuje o przeniesienie słupa o kilkadziesiąt metrów znajdującego się przy posesji ul. Żwirki i Wigury 2 (cz. dz. 1199/5 obr. Trzebinia) lub – w przypadku niefunkcjonowania linii – o jej całkowitą likwidację.