Stawiamy na integrację i poprawę infrastruktury!

Lutowe spotkanie Rady Osiedla Piaski zaowocowało uchwaleniem planu finansowego podziału środków budżetu osiedlowego na rok 2016.

Budżet osiedlowy na rok bieżący wynosi 6.288 zł. Jego wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców osiedla. Na jedną osobę przypada zatem ok. 6 zł.

Mam nadzieję, że taki podział środków budżetowych naszego osiedla przyczyni się z jednej strony do poprawy wizerunku naszego placu zabaw, z którego od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni korzysta naprawdę wiele osób, a z drugiej przyczyni się jeszcze bardziej do wzajemnego poznania się, integracji i spędzania miłych chwil w gronie sąsiedzkim poprzez różnorakie imprezy organizowane nie tylko dla najmłodszych – podsumował uchwałę budżetową Przewodniczący Rady Osiedla Wojciech Hajduk.

Rada Osiedla Piaski w następujący sposób podzieliła środki finansowe na 2016 rok. Konkretne zadania będą podejmowane w ciągu roku stosownymi uchwałami finansowymi.

l.p.

nazwa zadania kwota
1. Organizacja imprez osiedlowych
(Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki)

3.000,00 zł

2.

Infrastruktura osiedlowa

2.000,00 zł

3. Zakup tablicy ogłoszeniowej

500,00 zł

4. Utrzymanie serwisu internetowego Osiedla „Piaski” (hosting, domena)

350,00 zł

5. Narzędzia do prac społecznie-użytecznych

200,00 zł

6. Rezerwa ogólna

238,00 zł

Razem: 6.288,00 zł