Strefa zamieszkania na ulicy Żmirka

Po zakończonej przebudowie ulicy Żmirka (wiosną 2017 roku) została ustalona organizacja ruchu, która na wysokości łącznika za Komisariatem Policji wprowadza tzw. „strefę zamieszkania”.

W myśl przepisów strefa zamieszkania to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej drodze i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Przypominamy mieszkańcom tej ulicy o obowiązujących znakach drogowych.