Szewska wymaga utwardzenia

Wiosenne roztopy oraz ulewne deszcze w sezonie letnim każdego roku powodują fatalny stan końcowego odcinka ul. Szewskiej. W związku z tym, że gmina w najbliższym roku nie ma zaplanowanej budowy drogi gminnej w tym terenie, wystąpiono do Urzędu o doraźne utwardzenie drogi dojazdowej do posesji.

Składane wnioski są reakcją na bieżącą sytuację na naszym Osiedlu.

Zdjęcia dokumentują stan odcinka ul. Szewskiej na dzień 21 lutego 2017 r.

Poniżej znajduje się także treść pisma, jakie Przewodniczący Rady Osiedla Wojciech Hajduk złożył do trzebińskiego Urzędu w w/w sprawie.

Szewska wymaga utwardzenia 9

Szewska wymaga utwardzenia 10

Szewska wymaga utwardzenia 11

Szewska wymaga utwardzenia 12