Tabliczka już na swoim miejscu

Tabliczka z nazwą ul. Żwirki i Wigury wróciła już na swoje miejsce.

Naprawa była konieczna ze względu na wyrwanie jej ze słupka. Mieszkańców prosimy o reagowanie i informowanie o podobnych zdarzeniach.