Te ulice będą utrzymane zimą

W okresie zimowym ulice i chodniki gminne podlegają odśnieżaniu, którym zajmować się będzie spółka „Usługi Komunalne Trzebinia”. Zgodnie z wykazem przekazanym przez Urząd Miasta w Trzebinia, ulice znajdujące się na terenie Osiedla podlegają zimowemu utrzymaniu.

Przypominamy jednak, że wzdłuż swoich posesji obowiązek odśnieżania spoczywa na mieszkańcach i właścicielach posesji.

Poniżej wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem.