W trosce o bezpieczeństwo i estetykę…

Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk podejmuje działania w kierunku zabezpieczenia pustostanu przy ul. Krakowskiej 22. W tym temacie skierował pismo do trzebińskiego magistratu, którego pełną treść możemy przeczytać poniżej.

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: zabezpieczenia pustostanu przy ul. Krakowskiej 22 (Osiedle Piaski)

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia pustostanu przy ul. Krakowskiej 22.

Od kilku miesięcy teren – będący w nieuregulowanym stanie prawnym – stanowi pustostan, co niekorzystnie wpływa na estetykę centrum naszego miasta. Poza tym teren przy ul. Krakowskiej od wielu tygodni staje się „dzikim wysypiskiem” śmieci. Próby ogrodzenia terenu nie przyniosły pożądanego efektu ze względu na dewastację siatki ogrodzeniowej i wchodzenie na teren posesji zarówno młodzieży, jak i dorosłych ludzi. Cele wizyt są różne – od chęci kradzieży i dewastacji aż do chęci przenocowania w okresie jesienno-zimowym (w miesiącach październik-listopad obiekt stał się miejscem noclegowym, co powoduje również zagrożenie dla samego przebywającego – obiekt jest zagrożeniem budowlanym).

Liczne interwencje mieszkańców sąsiadujących z posesją ul. Krakowska 22 mobilizują mnie do podejmowania działań w kierunku rozwiązania uciążliwego problemu. Proszę o zaproponowanie jakichkolwiek rozwiązań, które w mniejszym bądź większym stopniu przyczynią się do zaniechania traktowania tego miejsca jako wysypiska śmieci w centrum miasta. Nadmienię jednak, że teren został ogrodzony co przez pewien czas zminimalizowało ryzyko wandalizmu, dewastacji i niszczenia mienia.

Wnioskuję również o poinformowanie Komisariatu Policji w Trzebini o sytuacji celem objęcia posesji pieszymi patrolami, również w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, kiedy na opisywanym terenie mogą znajdować się osoby, szukające schronienia bądź dewastujące mienie. Zdaniem mieszkańców sąsiednich posesji do podobnych incydentów dochodzi cyklicznie, m.in. początkiem tego tygodnia.

Może dobrym rozwiązaniem byłoby poinformowanie również Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i oględziny miejsca pod względem bezpieczeństwa.

Liczę na zrozumienie, wyjście naprzeciw Mieszkańcom i zaproponowanie jakichkolwiek działań.

Wojciech Hajduk
Przewodniczący Rady Osiedla PIASKI w Trzebini