Troska o osiedlowe place zabaw

Jako Rada Osiedla chcemy jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo dzieci korzystających z osiedlowych placów zabaw. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu części środków finansowych z budżetu w wysokości 4 tysięcy złotych na prace związane z wykonaniem bezpiecznego podłoża przy huśtawkach na placach zabaw przy ul. Kościuszki oraz ul. Kilińskiego.

Troska o osiedlowe place zabaw 1
Plac zabaw przy ul. Kościuszki

Sukcesywnie również doposażamy plac zabaw w nowe urządzenia. W tym roku zakupiliśmy dodatkowego sprężynowca na plac zabaw przy ogródkach działkowych. We wnioskach do budżetu gminy na rok 2022 apelujemy o wymianę niektórych urządzeń zabawowych.

Troska o osiedlowe place zabaw 2
Plac zabaw przy ul. Kilińskiego