Trwają czynności kontrolne w Trzebini

Trwają czynności kontrolne inspektorów ochrony środowiska i liczę, że wkrótce poznamy przyczynę odorów w mieście w sierpniu i czy doszło do skażenia gleby i wody. Czekamy również na przedstawienie zaleceń pokontrolnych, o ile zostaną wydane.

Trwają czynności kontrolne w Trzebini 1
Odpowiedź z WIOŚu

W swoim wystąpieniu do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska wspominałem także o potrzebie remediacji zanieczyszczonego terenu za dawną bazą Usług Komunalnych.