Trzeba odmalować pasy na jezdniach

Przed rokiem szkolnym i jesienią należy zadbać o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci. W związku z tym należy odnowić oznakowanie poziome na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Szczególnie w rejonie szkół.

Trzeba odmalować pasy na jezdniach 3