Trzeba wyczyścić tę drogę

Z wnioskiem o wyczyszczenie poboczy drogi wewnętrznej – ul. Ochronkowej w Trzebini wystąpi radny Wojciech Hajduk.

Trzeba wyczyścić tę drogę 5

Trzeba wyczyścić tę drogę 6