W Trzebini powstaje pawilon handlowo-usługowy

Przy ul. Kościuszki w Trzebini, na gruntach prywatnych, w rejonie sklepu „Biedronka”, rozpoczynają się prace związane z budową pawilonu handlowo-usługowego. Teren dotąd niezagospodarowany zostanie zabudowany budynkiem usługowym, a w bliskim jego sąsiedztwie powstanie 147 stanowisk do parkowania prostopadłego oraz 8 stanowisk do parkowania prostopadłego dla osób z niepełnosprawnością.

W Trzebini powstaje pawilon handlowo-usługowy 1

Teren będący własnością prywatną wkrótce zostanie zagospodarowany.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że inwestor jest zainteresowany poszerzeniem terenu o znajdującą się w pobliżu działkę z budynkiem mieszkalnym przy ul. Kościuszki 43.

Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk nie widzi żadnych argumentów, aby gmina wyraziła zgodę na przekazanie w/w gruntu. Według wstępnych założeń, wynikających ze złożonej do Urzędu Miasta (w sierpniu 2016 r.) koncepcji, nie ma żadnych logicznych przesłanek do poszerzenia terenu planowanej inwestycji.