Ul. Norwida doczekała się kamienia…

Dosyć długo Mieszkańcy końcowego odcinka ul. Norwida (dawnej ul. Żmirka) musieli czekać na utwardzenie kamieniem tego fragmentu gminnej drogi. W przedostatnim tygodniu listopada udało się to zadanie zakończyć.

Ul. Norwida doczekała się kamienia... 5

Przypomnijmy, że zarówno Mieszkańcy, jak i Rada Osiedla oraz Radny Wojciech Hajduk już od zakończenia przebudowy głównego odcinka ul. Norwida (zakończenie inwestycji: grudzień 2016 r.) wnioskowali do Urzędu Miasta o choćby doraźne (!) utwardzenie kamieniem pozostałego fragmentu tej ulicy

Ul. Norwida doczekała się kamienia... 6

Zadanie uregulowania gruntów oraz kwestie związane z położeniem asfaltu na ostatnim odcinku tej ulicy zostało także złożone jako wniosek do przyszłorocznego budżetu gminy.