Ulica Żmirka po przebudowie

Dobiega końca długo wyczekiwany remont ul. Żmirka na terenie naszego Osiedla. Oprócz prac związanych z przebudową kanalizacji, została również zmodernizowana sieć teletechniczna oraz zabudowane krawężniki i nowa nakładka asfaltowa.

Ulica Żmirka po przebudowie 1

Przebudowana droga gminna ul. Żmirka 2016

Cieszę się, że po wielu latach starania oraz procedurze administracyjnej udało się w bieżącym roku wyremontować ulicę na terenie Osiedla. Dziękuję Mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość podczas prac remontowych. Mając świadomość, że przebudowa drogi nie objęła całej ul. Żmirka, podejmuję działania w kierunku regulacji końcowych odcinków tej ulicy, by w przyszłości doprowadzić do całościowego remontu drogi – komentuje Wojciech Hajduk, przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” i trzebiński radny.

Tuż po Nowym Roku zakończą się prace porządkowe wzdłuż ulicy. W razie jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń (związanych merytorycznie z projektem przebudowy) prosimy o kontakt z Przewodniczącym Wojciechem Hajdukiem (tel.: 662-993-506). Przypomnijmy, że projekt nie zakładał budowy chodników wzdłuż drogi, wprowadza jednak strefę zamieszkania, w której dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h i pierwszeństwo mają piesi.

Zobacz efekty inwestycji, na którą gmina przeznaczyła ponad 700 tys. zł.