Uruchomienie wiaduktu końcem października

W związku z zapytaniem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków poinformowało, iż obecnie trwa uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego wraz z odcinkiem drogi powiatowej.

Uruchomienie wiaduktu końcem października 3

Planowany termin uzyskania dopuszczeń do eksploatacji przedmiotowego wiaduktu we wrześniu, został przesunięty ze względu na niezbędne do wykonania prace budowlane związane z przebudową istniejącej kanalizacji w ciągu ul. Dworcowej. Wyżej wymienione prace nie były przewidziane do wykonania na etapie projektowania.

W związku z powyższym przewidywany termin uruchomienia wiaduktu, zaplanowany jest pod koniec października bieżącego roku.