Ustalą kierunki rozwoju przestrzennego gminy

Trwają prace planistyczne nad sporządzeniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania terenów. W ramach opracowania zostaną rozpoznane i zdefiniowane wszystkie uwarunkowania, które obecnie i w przyszłości mają lub mogą mieć wpływ na rozwój gminy.

Aby zapewnić udział społeczeństwa oraz zachować jawność i przejrzystość procedury sporządzania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia” – w sprawie sporządzanego studium – planowane są spotkania z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami osiedli: CENTRUM, ZWM, KRAKOWSKA, SALWATOR i PIASKI odbędzie się w poniedziałek 3 października br. od godz. 16 w Dworze Zieleniewskich.

Ponadto istnieje możliwość składania indywidualnych wniosków w sprawie studium. Wnioski złożone do dnia 23 września br. (włącznie) będą traktowane jako wnioski do studium.

zmiana_studium_2016

Więcej informacji dostępne na stronie Urzędu Miasta w Trzebini oraz w wydarzeniu na naszym Facebooku.