Utrudnienia i planowany objazd

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac ziemnych przy nowo budowanym wiadukcie w ciągu ul. Słowackiego, inwestor (PKP) zwrócił się o czasowe wyłączenie fragmentu ulicy i wyznaczenie objazdu do Piły Kościeleckiej.

Utrudnienia i planowany objazd 5

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, utrudnienia potrwają kilka dni, a wyłączony z ruchu zostanie odcinek bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Dworcową.

Utrudnienia i planowany objazd 6

Do Piły Kościeleckiej zalecany jest objazd.