Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji

Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie planowanej inwestycji „Galwanizernia przy ulicy Korczaka w Trzebini”.

RDOŚ w Krakowie poprosił Inwestorów o doprecyzowanie Raportu o informacje zawierające między innymi:
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 15 analizę emisji pyłów do atmosfery,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 15 analizę oddziaływania akustycznego,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 15 kody odpadów wytwarzanych podczas realizacji przedsięwzięcia,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 15 liczbę i rodzaj pojemników chemoodpornych,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 15 analizę powstawania ścieków i odpadów.

RDOŚ przedłużył termin rozpatrzenia sprawy i wydanie uzgodnienia w sprawie planowanej inwestycji do 26 marca br.

Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 20 Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 21