Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji

Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie planowanej inwestycji “Galwanizernia przy ulicy Korczaka w Trzebini”.

RDOŚ w Krakowie poprosił Inwestorów o doprecyzowanie Raportu o informacje zawierające między innymi:
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 1 analizę emisji pyłów do atmosfery,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 1 analizę oddziaływania akustycznego,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 1 kody odpadów wytwarzanych podczas realizacji przedsięwzięcia,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 1 liczbę i rodzaj pojemników chemoodpornych,
Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 1 analizę powstawania ścieków i odpadów.

RDOŚ przedłużył termin rozpatrzenia sprawy i wydanie uzgodnienia w sprawie planowanej inwestycji do 26 marca br.

Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 6 Uwagi RDOŚ ws. zakładu galwanizacji 7