W hali przy ul. Korczaka będzie Galwanizernia

W środę 11 kwietnia 2018 roku – Pełniący Funkcję Burmistrza Grzegorz Żuradzki – wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji “Galwanizernia” przy ul. Korczaka 2 (Osiedle Piaski w Trzebini).

Powstające opary z linii galwanicznych usuwane będą wentylatorem wyciągowym, a następnie kierowane będą do projektowanego emitora, na którym  zamontowany zostanie dodatkowy filtr zmniejszający emisję zanieczyszczeń. To dobra wiadomość dla sprzeciwiających się lub przeciwnych tej inwestycji.