W połowie stycznia rozpoczną prace

Jak wynika z informacji Urzędu Miasta w Trzebini, przekazanej Przewodniczącemu Rady Osiedla, od poniedziałku 13 stycznia 2020 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową ul. Szewskiej w Trzebini. 

W związku z tym możliwe są utrudnienia dla mieszkańców końcowego odcinka ulicy na Osiedlu Piaski.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest końcem maja br.

W połowie stycznia rozpoczną prace 3

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej – ul. Szewskiej w Trzebini, polegającej na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna), zjazdów, zatoki postojowej, ciągu pieszo-jezdnego i fragmentu chodnika (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych.

Zakres zadania obejmuje również zabudowanie krawężników obrzeży chodnikowych, a także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz oświetlenia ulicznego (4 nowe latarnie).

Realizacją zadania zajmie się firma BRIGADON Sp. z o.o. z Jaworzna (327 918,69 zł brutto).