W sierpniu i wrześniu oględziny drzewa

Aby „zdiagnozować” stan dęba przy ul. Kilińskiego, konieczne są jego oględziny. Fachowy ogląd gałęzi i konarów odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a ma dać odpowiedź na pytanie, co dalej.

W sierpniu i wrześniu oględziny drzewa 3

Jeśli stan drzewa będzie kwalifikował się do wycięcia, zostaną podjęte działania przez urząd miasta w Trzebini w kierunku uzyskania decyzji od starosty.