Wizja w terenie: pustostan przy ul. Krakowskiej

W środę 1 lutego 2017 r. – po interwencji Przewodniczącego Rady Osiedla „Piaski” Wojciecha Hajduka i całej Rady Osiedla – odbyła się wizja w terenie dotycząca posesji położonej przy ul. Krakowskiej 22 w Trzebini. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie, Urzędu Miasta w Trzebini, Policji oraz najbliższych sąsiadów.

Wizja w terenie: pustostan przy ul. Krakowskiej 1

Pustostan przy ul. Krakowskiej 22 (fot.: Wojciech Hajduk). Stan: luty 2017.

PINBUD był zgodny, że przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem nieużytkowanym o złym stanie technicznym – utracił stabilność elementów konstrukcyjnych, dachu, stropu, ścian zewnętrznych. Nieruchomość jest nieogrodzona, tym samym łatwo dostępna dla osób postronnych. Wojciech Hajduk zauważył, że owa dostępność wpływa na zagrożenie zdrowia, życia, mienia i środowiska, ponieważ na terenie nieruchomości zalegają śmieci i odpady, które stanowić mogą zagrożenie pożarowe.

Wnioski pokontrolne i plany na przyszłość:

  1. Teren nieruchomości zostanie opisany jako „Budynek uszkodzony – grozi zawaleniem”.
  2. Deklaracja ze strony Policji – o zwiększeniu kontroli nieruchomości.
  3. Podjęcie działań administracyjnych w celu zobowiązania żyjącego spadkobiercy do zabezpieczenia terenu.
  4. Bieżący monitoring terenu.
Wizja w terenie: pustostan przy ul. Krakowskiej 2

Wadliwy stan ścian zewnętrznych budynku.

Wizja w terenie: pustostan przy ul. Krakowskiej 3

Wnętrze pustostanu zagraża bezpieczeństwu.