Wnioski do budżetu Gminy na 2022 rok

Burmistrz Miasta Trzebini
Szanowny Pan Jarosław Okoczuk
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wniosków do budżetu Gminy Trzebinia na 2022 rok

W związku z Uchwałą Nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 roku Rada Osiedla Piaski w Trzebini proponuje do realizacji następujące zadania budżetowe:

  • remont placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini;
  • utwardzenie działki gminnej przy Domu Działkowca w Trzebini na cele postojowe;
  • projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Kochanowskiego i Kilińskiego;
  • projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini;
  • remont drogi dojazdowej do ul. Kościuszki 23-29 w Trzebini wraz z budową stanowiska kontenerowego;
  • przebudowa końcowego odcinka ul. Norwida w Trzebini