Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy 2018

Członkowie Rady Osiedla „Piaski” wraz z Przewodniczącym Wojciechem Hajdukiem – na wrześniowym posiedzeniu – opracowali i złożyli do Burmistrza Miasta Adama Adamczyka następujące wnioski z prośbą o ich realizację w roku kolejnym.

  • Budowa drogi ul. Szewskiej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną
Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy 2018 7

Szewska wymaga utwardzenia nawierzchni

Działki przy końcowym fragmencie ulicy Szewskiej w ostatnim czasie przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stąd zachodzi potrzeba wykonania drogi z infrastrukturą towarzyszącą, tj. kanalizacją, oświetleniem. Wykonanie kanalizacji jednocześnie ograniczy zalewanie sąsiednich posesji, o czym Rada Osiedla Piaski sygnalizowała wielokrotnie.

  • Przebudowa ul. Norwida (dawniej: ul. Żmirka) – II etap

Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy 2018 8

W roku 2016 wykonano pierwszy etap przebudowy drogi ul. Żmirka, pozostał odcinek 100-metrowy. Zachodzi konieczność dokończenia prac ze względu na zabudowę w końcowym odcinku ulicy.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy końcowym odcinku ul. Mickiewicza

Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy 2018 9

Zabudowy w końcowym odcinku ulicy Mickiewicza nie posiadają kanalizacji sanitarnej, stąd zachodzi potrzeba wybudowania ze środków własnych gminy przedmiotowej inwestycji. RPWiK pismem z 25 sierpnia 2017 r. zdecydowanie zrezygnowały z wykonywania inwestycji ze środków własnych przedsiębiorstwa.

  • Wniosek dot. zamontowania jednego lub dwóch urządzeń zabawowych – pozyskanych w przyszłości z demontażu z istniejących placów zabaw – w rejonie kamienic przy ul. Słowackiego 47 i 47 B (dz. 1310/4 obr. Trzebinia).

Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy 2018 10