Wnioski Rady Osiedla do budżetu gminy

Na podstawie uchwały nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 r. Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk – wraz z Radą Osiedla – przekazuje wnioski do budżetu gminy na 2019 r. z prośbą o uwzględnienie:

 

  • Przebudowa ul. Norwida (dawniej: ul. K. Żmirka) – II etap

W roku 2016 wykonano pierwszy etap przebudowy drogi ul. Żmirka, pozostał odcinek 100-metrowy. Zachodzi konieczność dokończenia prac ze względu na zabudowę w końcowym odcinku ulicy.

 

  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy końcowym odcinku ul. Mickiewicza

Zabudowy w końcowym odcinku ulicy Mickiewicza nie posiadają kanalizacji sanitarnej, stąd zachodzi potrzeba wybudowania ze środków własnych gminy przedmiotowej inwestycji. RPWiK pismem z 25 sierpnia 2017 r. zdecydowanie zrezygnowały z wykonywania inwestycji ze środków własnych przedsiębiorstwa.

 

  • Utwardzenie terenu przy Domu Działkowca w Trzebini z wydzieleniem miejsc postojowych

Ze względu na konieczność zapewnienia miejsc postojowych przy końcowym odcinku u. Kilińskiego, w rejonie ogródków działkowych, zachodzi konieczność utwardzenia terenu gminnego i wydzielenia miejsc postojowych.