Wnioskujemy o zabezpieczenie terenu

Rada Osiedla „Piaski”, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r., przygotowała i złożyła wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz PINBUD-u w Chrzanowie ws. zabezpieczenia posesji przy ul. Krakowskiej 22.

Przypomnijmy, że w lipcu ub. roku na terenie prywatnej posesji przy ul. Krakowskiej odkryto ludzkie szczątki. Czynności prowadzone w tamtym okresie przez chrzanowską policję zakończyły się wytyczeniem i oznaczeniem obszaru taśmą zabezpieczającą, która miała chronić przed wejściem na ten teren. Dziś brak śladu po niej, a naszym oczom wyłania się obraz opuszczonego od dawna budynku i zaśmieconego podwórka.

Jako Rada Osiedla wnioskujemy o zabezpieczenie terenu opuszczonego budynku, który znajduje się przecież w rejonie drogi krajowej nr 79, w pobliżu Ronda Solidarności oraz niestety rysuje niezbyt estetyczny obraz naszego osiedla i całej gminy.

(BH)