Wokół odbioru odpadów…

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczących pracy nowej firmy odbierającej odpady z terenu naszej gminy skierowaliśmy pismo do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z prośbą o zwracanie uwagi na nieprawidłowości i egzekwowanie tego od firmy.

Poniżej zamieszczamy pełną odpowiedź od Przewodniczącego Związku w Chrzanowie.

odpowiedź_zmgk_kwiecień2016