Wskaż, na co wydać środki osiedlowe

Każdego roku rady osiedlowe otrzymują z budżetu gminy pewną część środków finansowych, które przeznaczane są na zadania realizowane na terenie osiedla podczas dwunastu miesięcy.

Na co przeznaczyliśmy środki w roku 2016?

 1. Obsługa serwisowa strony internetowej (350,00 zł).
 2. Organizacja Dnia Dziecka – wycieczka do ZOO oraz pobyt w „Maffelce oraz Pikniku Osiedlowego (1.500,00 zł).
 3. Organizacja imprezy mikołajkowej (1.288,00 zł).
 4. Zakup narzędzi do prac społecznie-użytecznych (200,00 zł).
 5. Oprawa oświetlenia ulicznego – przy placu zabaw przy ul. Kilińskiego – w trakcie realizacji (1.100,00 zł).
 6. Oprawa oświetlenia ulicznego – ul. Żmirka 13 – w trakcie realizacji (500,00 zł, pozostałe środki – Urząd Miasta).
 7. Remont tablicy ogłoszeniowej przy ul. Żmirka – w trakcie realizacji (100,00 zł).
 8. Remont stanowiska grillowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego – w trakcie realizacji (1.100,00 zł).
 9. Artykuły biurowe (150,00 zł).

Zadania zrealizowane poza budżetem osiedlowym.

 1. Postawienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Kilińskiego.
 2. Oprawa oświetlenia ulicznego – ul. Żmirka 23.
 3. Zamontowanie lustra drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego.
 4. Odmalowanie infrastruktury osiedlowej oraz linii na boisku na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.
 5. Remont ławek przy skwerze przy Cmentarzu Żydowskim.

W roku budżetowym 2017 wielkość środków finansowych dla rad osiedlowych wynosi 7 zł na 1 mieszkańca. Na terenie Osiedla „Piaski” (z prowadzonej ewidencji ludności) wynika, że mieszka 1.046 osób, co daje kwotę 7.322,00 zł.

Środki – zgodnie z decyzją rady osiedlowej – przeznaczane są na poprawę infrastruktury osiedlowej, organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców czy modernizację oświetlenia ulicznego poprzez doposażenie lamp. To tylko niektóre propozycje, na które mogą być przeznaczane środki statutowe.

Do końca lutego 2017 r. Rada Osiedla zdecyduje o wydatkowaniu środków budżetowych.

Wyraź swoje zdanie!

Jeżeli masz pomysł, na co powinny być wydane pieniądze z budżetu osiedlowego, zgłoś swoją propozycję.

Wyślij do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, dostępny na naszej stronie internetowej lub przekaż swoją propozycję przedstawicielom rady osiedlowej.

Bartłomiej Hajduk