Wstępny podział środków finansowych Osiedla 2017

Na lutowym posiedzeniu Rady Osiedla „Piaski” ustalono wstępny plan finansowy środków statutowych naszego Osiedla.

Budżet osiedlowy na rok bieżący wynosi 7.322 zł. Jego wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców osiedla.  Według danych na dzień 30 września 2016 r. na terenie naszego Osiedla mieszka 1.046 osób. Na jedną osobę przypada zatem 7 zł.

Rada Osiedla Piaski w następujący sposób podzieliła środki finansowe na 2017 rok. Konkretne zadania będą podejmowane w ciągu roku stosownymi uchwałami finansowymi.

Rada Osiedla PIASKI – plan finansowy 2017 r.

l.p. nazwa działu / szczegółowość wydatków kwota
I. Opłata serwisowa strony internetowej (domena, obsługa, hosting) 490,00 zł
II. Infrastruktura osiedlowa 4 600,00 zł
A. Dodatkowe punkty świetlne 1 100,00 zł
B. Próg zwalniający w rejonie ul. Kochanowskiego 500,00 zł
C. Nowe urządzenie na plac zabaw z wymaganą dokumentacją 3 000,00 zł
a) zakup nowego urządzenia
b) wymiana piaskownicy
III. Organizacja imprez kulturalnych  2 000,00 zł
A. Dzień Dziecka 2017 500,00 zł
B. Piknik Osiedlowy 2017 500,00 zł
C. Mikołajki 2017 1 000,00 zł
IV. Rezerwa ogólna 232,00 zł
SUMA 7 322,00 zł