Wybudują łącznik za Komisariatem

Do końca lipca 2016 roku powstanie droga gminna łącząca ul. Ochronkową z ul. Żmirką.

Zakres planowanych robót obejmuje: odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa, zabudowę krawężników oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a także wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Po wykonaniu prac budowlanych odcinek wjazdu na parkingi przy Komisariacie Policji będzie drogą dwukierunkową.

Zadania podjęła się firma wyłoniona w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe ,,HANDREM” z Płazy, które zaproponowało kwotę 190 540,32 zł brutto.

(BH)