Wyczyszczone pobocza dróg gminnych

W ramach prac społecznie-użytecznych realizowanych na terenie Osiedla Piaski w ostatnim czasie odchwaszczane są pobocza dróg gminnych, które nie są ujęte w całorocznym utrzymaniu przez gminę.

Wyczyszczone pobocza dróg gminnych 1
Pobocze przy ul. Szymanowskiego