Wymieniają zniszczone znaki drogowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie rozpoczął wymianę skorodowanych znaków drogowych wzdłuż ul. Słowackiego.

Wymieniają zniszczone znaki drogowe 7

To odpowiedź na wniosek mieszkańców sygnalizowany podczas spotkania z zarządcą, a zgłoszony za pośrednictwem Radnego Wojciecha Hajduka.

Jednocześnie wyczyszczono chodniki oraz przycięto gałęzie ograniczające widoczność i swobodne przemieszczanie się. 

Wymieniają zniszczone znaki drogowe 8

Wymieniają zniszczone znaki drogowe 9

Studzienki kanalizacyjne wraz z wypustami zostaną wyczyszczone do końca listopada br.