Wyniki konkursu na najpiękniejszą iluminację

Rada Osiedla Piaski rozstrzygnęła ogłoszony w okresie świąteczno-noworocznym konkurs dla mieszkańców osiedla na „Najpiękniejszą iluminację domu, ogrodu i posesji”.

Pod dokonaniu przeglądu zgłoszonych do konkursu iluminacji komisja konkursowa przyznała I miejsce Bożenie Stasiak. II miejsce uzyskał Czesław Chechelski, III – Oleksy Bartosik, a IV – Bożena Ewertowska.

Ponadto komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Ilona Jaśko, Jarosław Niemczyk, Marian Rozmus i Wanda Waśnik.

Wszyscy zdobywcy pierwszych czterech miejsc oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Osiedla Piaski.