Wzdłuż i wszerz o ulicy Mickiewicza

Rada Osiedla Piaski otrzymała z Komisariatu Policji w Trzebini informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli w rejonie ul. Mickiewicza oraz dróg wewnętrznych: ul. Szewskiej i ul. Wolności.

Wzdłuż i wszerz o ulicy Mickiewicza 5

Jednocześnie warto przypomnieć uwzględnienie w Prawie o ruchu drogowym nowych definicji, a mianowicie “drogi publicznej” oraz “drogi wewnętrznej” przeniesionych z ustawy o drogach publicznych (art. 1 i art. 8 ust. 1):

Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Art. 8. 1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Z zacytowanych przepisów wynika jednoznacznie, iż połączenie drogi publicznej z drogą wewnętrzną nie stanowi skrzyżowania – zatem nie popełnia wykroczenia ten, kto parkuje na wyjeździe z ul. Szewskiej lub ul. Wolności.

Wzdłuż i wszerz o ulicy Mickiewicza 6

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz ułatwić dojazd ewentualnym służbom ratunkowym i komunalnym (odbiór śmieci, odśnieżanie), Rada Osiedla Piaski skierowała wniosek o usunięcie samochodów – wraków z terenu ul. Mickiewicza. Policja wszczęła czynności.