Z wnioskiem o nowe lampy na Osiedlu

W związku z wieloletnią współpracą między Gminą Trzebinia a TAURON SA dotyczącą sukcesywnej dobudowy opraw oświetleniowych, przewodniczący rady osiedlowej Wojciech Hajduk zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie możliwości technicznych i dobudowę opraw oświetleniowych na istniejących słupach w rejonie:

  • ul. Szewska 2 (Osiedle Piaski w Trzebini) – oświetlenie poprawi wyjazd i zbieg ul. Mickiewicza i ul. Szewskiej;
  • ul. Słowackiego 37 A (Osiedle Piaski w Trzebini) – oświetlenie poprawi wyjazd z ul. Słowackiego bocznej.