Zachęcają do wymiany pieców na ekologiczne

W gminie Trzebinia od kilku tygodni obowiązuje program ograniczenia niskiej emisji (PONE), dzięki któremu mieszkańcy mogą uzyskać dotację na zadania związane z wymianą źródła ciepła.

Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza nabór wniosków do Programu PONE realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach którego będzie możliwe udzielanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania poprzez wymianę nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Trzebinia.

Dotacja będzie udzielana na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora i wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego).

Szczegóły poniżej, a także na tablicach ogłoszeniowych.

Źródło: Urząd Miasta w Trzebini