Zanim oświetlenie, potrzebny projekt

Rada Osiedla Piaski zwróciła się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku doświetlenia wyjazdu z ul. Kochanowskiego w ul. Kilińskiego poprzez doposażenie słupa w dodatkową lampę (na istniejącym słupie przy ul. Kochanowskiego 24) lub poprzez postawienie nowego punktu.

Zamontowanie lampy skierowanej w kierunku zakrętu poprawi oświetlenie zbiegu ulic: Kochanowskiego i Kilińskiego oraz przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych, kierowców i mieszkańców.

Wykonanie oświetlenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji  pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od ujęcia zadania w budżecie gminy – brzmi odpowiedź Wydziału Rozwoju Gminy z urzędu miasta.