Zaopiniowali nazwę Rondo Sokoła

Radni z Komisji Prawa i Ochrony Środowiska nie zaakceptowali propozycji rady osiedla co do nazwy ronda pt. „Rondo Hutników”.

Aprobatę uzyskała propozycja Trzebińskiego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR, mianowicie „Rondo Sokoła”. Decyzję ostatecznie podejmie zarządca drogi oraz Rada Miasta.

Jednocześnie, oprócz pozytywnej opinii, zawnioskowali do zarządcy drogi o rozważenie możliwości posadowienia w obrębie ronda pomnika Sokoła.