Zebranie Mieszkańców Osiedla Piaski 19.06.2018

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASKI
z udziałem Pełniącego Funkcję Burmistrza Trzebini

odbędzie się

 we wtorek 19 czerwca 2018 roku o godz. 17:30
w Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego 50.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja władz samorządowych Gminy Trzebinia w zakresie:
  • Składowisko opon przy ulicy Słowackiego i perspektywy usunięcia odpadów
  • Galwanizernia przy ulicy Korczaka
  • Działalność Rady Osiedla Piaski
  1. Informacja o realizacji zadań i zamierzeniach inwestycyjnych na terenie Osiedla Piaski.
  2. Sprawy bieżące – wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie zebrania.

Zapraszam mieszkańców

Wojciech Hajduk

Przewodniczący Rady Osiedla Piaski
Radny Rady Miasta w Trzebini