Zimowe utrzymanie dróg na Osiedlu

Za zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników i schodów na terenie całej naszej gminy w dalszym ciągu odpowiada Spółka AVR z Krakowa, wchodząca w skład konsorcjum odpowiadającego także za wywóz odpadów komunalnych w naszej gminie.

W wykazie ulic, które podlegają odśnieżaniu, znajdują się wszystkie ulice z terenu naszego Osiedla.

Wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania należy zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 885-665-081.

(BH)