Zostały wykoszone pobocza przy drodze

Po wspólnej interwencji mieszkańców zarządca drogi powiatowej zlecił wykoszenie poboczy przy ul. Słowackiego.

Zostały wykoszone pobocza przy drodze 1
Wykoszone pobocza przy ul. Słowackiego