Zrekonstruują nagrobek na mogile

Trzebińscy radni wyrazili zgodę na przyjęcie zadania dotyczącego rekonstrukcji nagrobka na mogile żołnierzy narodowości żydowskiej z okresu I wojny światowej, który znajduje się na terenie cmentarza żydowskiego.

Mimo że to zadanie jest w kompetencji administracji rządowej, to nasza gmina zrealizuje prace renowacyjne, otrzymując dotację celową w wysokości 3.500 zł. Takie porozumienie podpisze Burmistrz Adam Adamczyk z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.