Zwracajmy uwagę na bezdomnych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie apeluje do wszystkich mieszkańców o informowanie PCZK lub Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie.

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku.

Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Nie bądźmy obojętni. Nasza pomoc może przyczynić się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na bezpłatny numer telefonu całodobowego telefonu informacyjnego – 987, pogotowia policyjnego 997, na numer alarmowy 112 lub numer zgłoszeniowy do PCZK 32 625 00 00.